Onderhoud aan lichtmasten

Bewoners van Wageningen zal het al zijn opgevallen dat de bovenkant van de lichtmasten ontbreekt. Recent zijn de bovenste segmenten gedemonteerd, omdat deze dringend onderhoud nodig hebben. De schoren waren doorgeroest, en bij storm was het risico dat hierdoor de bovenkant los zou raken. De lampen die in de masten hingen, zijn om deze reden al eerder verwijderd. 

Na dit onderhoud zullen de segmenten inclusief de eerder gedemonteerde lampen weer teruggeplaatst worden op de, nu kale, masten. De verwachting is dat dit in het voorjaar zal plaatsvinden.